This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Edició X, any 2003

“Girona romana: la fi del món antic” * Isabel Rodà: Els mosaics de Bell-lloc * Montserrat Claveria: Els sarcòfags de Girona: imatges de l’antiguitat tardana * Xavier Nieto: Girona en el context marítim de la Mediterrània occidental: navegació i comerç * Josep Maria Nolla: La Tarraconense a la fi de l’Imperi Romà * Carles Patiño: Visita guiada: els mosaics romans de Bell-lloc del Pla i l’estètica de la recepció * Narcís Amich: Visita guiada: els sarcòfags de Sant Feliu de Girona

Go to link